top of page
  • Forfatters billedeRettighedsudvalg

Vores svar og tanker om beslutningsforslaget

Tirsdag den 23. januar præsenterede Brigitte Jerkel (K) et beslutningsforslag om forbedringen af servicehunde brugeres rettigheder. Vi er glade for at samtlige partier støtter op om servicehunde og at der skal være mere klarhed på området. 

Der blev stillet nogle spørgsmål til beslutningsforslaget, og dem vil vi forsøge at svare på i denne artikel.

Her ser du politiker Brigitte Jerkel fra Konservative, der sidder med to sorte labrador (Silke og Bella) og Chihuahuaen Buster. De sidder midt på en mange med 3 mennesker der sidder og tager billeder af dem alle. Tre der bruger mobil og én der bruger et kamera.

Vores tanker

Skal vi samle lovene? 

I FSBR er vores primære ønske ikke at lovene skal samles, men nærmere at der kommer noget konkret lovgivning på emnet. På nuværende tidspunkt er servicehunde lovgivningen mangelfuld, og den bør konkretiseres. Denne lovgivning kan med fordel derefter samles i en vejledning. Vores svar

Der er meget stigmatisering om handicappede. 

Vi er enige i ministerens udtale om at der i øjeblikket er meget stigmatisering om handicappede. Det er et enormt problem, som vi som samfund er nødt til at kæmpe imod. 

I FSBR, arbejder vi netop på at nedbryde disse stigmatiseringer. Vi underviser, informerer og holder foredrag om servicehunde og deres brugere. Det gør vi i en forhåbning om at det kan give noget klarhed for andre om hvad en servicehund er. Vi håber også at det med tiden kan nedbryde de negative tanker der er om personer der bruger en servicehund. 

  

Hvordan gør vi det tydeligere for f.eks. buschaufføren og offentlige ansatte, at en hund er en servicehund? 

En ensartet vest- og id-kort på tværs af alle foreninger, vil gøre det nemmere for andre at kunne genkende at dette er en certificeret servicehund, der har andre rettigheder end den almindelige hund. I FSBR har vi gjort os nogle tanker om hvordan denne vest skal se ud. Vi anbefaler at vesten bliver gjort blå, da langt de fleste nuværende foreninger allerede bruger blå veste. Ligeledes ønsker vi at vesten skal være formet, så den er ergonomisk bedst for hunden og hunden skal kunne bære vesten uden at det er nødvendigt med en sele under, men hvor det stadig er en mulighed. Ligeledes anbefaler vi at der skal kunne påmonteres et håndtag eller lommer på vesten, hvis dette er nødvendigt for brugeren. Det skal stadig være tilladt for den enkelte forening at sætte deres eget logo på vesten, men det skal gøres på en måde, så det ikke overskygger vestens egentlige funktion. 

Vi forventer at en ensartet vest kan være med til at skabe et bedre overblik over hvilke hunde der er på arbejde og hvilke der ikke er. 

I FSBR ønsker vi at oprette et samarbejde med de forskellige transportvirksomheder, så vi sammen kan skabe et bedre overblik over situationen indtil der kommer en konkret lovgivning på emnet. 


Hvilke reguleringer skal der være?

I FSBR anbefaler vi at hundene skal certificeres efter Assistance Dogs International (ADI) standarder. ADI er den førende internationale instans inden for servicehunde området. De fleste foreninger træner allerede efter ADI standarder, men er ikke medlemmer af ADI. Det er kun én udbyder der er medlem i dag, hvilket kan give problemer for personer med hunde fra andre trænere/udbydere. Derfor mener vi i FSBR at det skal være et krav for foreninger at de efter en periode, skal blive ADI godkendt. Dette vil bl.a. gøre det lettere for servicehunde brugere at rejse til udlandet. Det vil også sikre at vi i Danmark har et vist kvalifikationskrav til de servicehunde der bliver trænet. 

Ligeledes mener vi i FSBR, at alle servicehunde skal have et ID-kort med registreringsnummer. Dette nummer skal kunne slås op, ved tvivl om hundens legitimitet. Kortet skal foruden registreringsnummer indeholde ejerens navn og billede, hundens navn, chipnummer og et billede af hunden. Ejerens handicap skal ikke stå nogle steder, hverken på kortet eller i registeret. Ligeledes skal der ikke stå, hvilken type servicehund det er. Et billede af tre hunde der sidder i folketingssalen. Forrest og tættest på kameraet ser man Buster der er Chihuahua der sidder og kigger op af. Bag ved ham ligger Silke der er en lort labrador og kigger lige frem (væk fra kameraet) og bagerst sidder Bella, der også er en sort labrador, og kigger op på sin ejer.

Sidst men ikke mindst,

Vil vi igen gerne takke partierne for at støtte op om vores sag. Desværre kunne de fleste af partierne dog ikke stemme for beslutningsforslaget, som det ser ud nu.  Derimod opfordrede de til, at der skulle laves en beretning i stedet. Dette vil FSBR gerne støtte op om og opfordre Brigitte og udvalget til at gå denne vej. Vi frygter, at hvis beslutningsforslaget bliver sendt til afstemning, at det vil blive nedstemt. 

Hvis det bliver besluttet at der skal laves en beretning, stiller FSBR gerne vores tid og viden til rådighed, så vi på bedst mulig måde kan få inddraget servicehunde brugernes stemmer. Skrevet af: Mathilde Struck Jürgensen

137 visninger

Comments


bottom of page