top of page
 • Forfatters billedeServicehundeBrugeres Rettigheder

Pressemeddelelse


Foreningen for Servicehundebrugeres Rettigheder (FSBR) ønsker at gøre opmærksom på, at FSBR er servicehundebrugernes interesseorganisation, der dagligt arbejder med denne gruppes rettigheder, oplevelser, samt lovgivningen på området.  Der har i den senere tid været historier i medierne, om de udfordringer servicehundebrugere dagligt oplever, i form af at blive nægtet adgang til offentligt tilgængelige steder med deres servicehunde. Foreningen for Servicehundebrugeres Rettigheder ønsker at gøre opmærksom på, at der i den forbindelse har været en del misinformation fra mediernes side, omkring adgangsrettigheder for servicehundebrugere. Lovgivningen giver lov til at man må nægte adgang til enhver person, der ønsker adgang til et privatejet offentligt tilgængeligt sted. Men samtidig har Danmark Ligebehandlingsloven, som siger at man ikke må nægte adgang på baggrund af en persons handicap, etnicitet, religion, hudfarve, m.m. 'Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap' $ 1. Lovens formål er at forhindre forskelsbehandling på grund af handicap og at fremme ligebehandling af personer med handicap. s 2. Loven gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle områder i samfundet, jf. dog stk. 2 og 3. 5. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes handicap. Stk.2.Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af dennes handicap behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Stk.3.Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med handicap ringere end andre personer. Stk. 4. Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons handicap finder sted med det formål eller den virkning at krænke dennes væerdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende. Stk. 5. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af dennes handicap betragtes som forskelsbehandling. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/688 Ligebehandlingsnævnet har truffet mange afgørelser om, at det eri strid med handicapdiskriminationsloven, når en servicehundebruger nægtes adgang til en privatejet butik. https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/10043 I Fødevarestyrelsens hygiejnevejledning er servicehundes adgangsrettigheder beskrevet således: 12.1 Førerhunde og servicehunde Fører- og servicehunde har adgang til butikkers kundeområde og restauranters serveringsområde, hvis de ikke kontaminerer fødevarerne. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at dette ikke sker. Hundene må - Forsættes på næste billed.
Ikke komme ind i områder, hvor der tilberedes fødevarer. https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/veiledninger/hygiejnevejledningen/12-foererhunde-servicehunde= og-kaeledyr-i-foedevarevirksomheder  Der har været en del udtalelser og citater i medierne, som desværre er i strid med den aktuelle lovgivning. Eksempler: at servicehundenes vest har en bestemt farve, at en servicehund kun afhjælper mennesker med et psykisk handicap, og at man gerne må nægte servicehunde adgang. FSBR ønsker at gøre opmærksom på, at begrebet servicehund dækker over flere typer af servicehunde. Der er overordnet 4 typer af servicehunde: Førerhunde, Mobilitetshunde, Alarmeringshunde og Psykiatriske servicehunde.  Landsforeningen af Førerhundebrugere (LAF) er førerhundebrugernes primare interesseorganisation.  Om FSBR: FSBR er en forening af servicehundebrugere, for brugere. Vi arbejder for at forbedre forholdene og rettighederne for servicehundebrugere FSBR er et fælles talerør for brugere af servicehunde, og vi udtaler os gerne til medier, vedrørende emner relateret til servicehunde og rettigheder, da vi repræsenterer en bred gruppe af servicehundebrugere. Foreningen arbejder for at skabe synlighed og fremme servicehundebrugeres rettigheder i samfundet, så det bliver lettere at leve med handicap, der afhjælpes af brug af en servicehund som hjælpemiddel. Vi har medlemmer fra flere forskellige udbydere af servicehunde, både udbyder trænet og ejertrænet. Foreningen blev stiftet i juni 2022.  For yderligere information eller spørgsmål omkring servicehunde kan vi kontaktes, enten på mail kontaktFSBR@gmail.com eller på telefon +45 25741977.  På vegne af bestyrelsen, Mathilde Struck Jürgensen, formand.


249 visninger

Comments


bottom of page